Montaż

Montaż warstwowy illbruck

System warstwowego montażu nazywany potocznie „ciepłym”, powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na trwalszą i skuteczniejszą metodę uszczelniania stolarki okiennej w miejscu łączenia jej z murem. Kompleksowy system illbruck i3, na dzień dzisiejszy jest jedyną alternatywą dla stosowanych na masową skalę metod uszczelniania opartych wyłącznie na pianie poliuretanowej, która po upływie kilku lat od montażu traci swoje właściwości izolacyjne. Prezentowany system illbruck i3 składa się z 3 warstw:
- zewnętrznej, która chroni przed działaniem warunków atmosferycznych, tworzy warstwę ochronną dla intensywnych opadów deszczu, wiatru i promieniowania UV. Wykonana jest z elastycznego materiału mogącego przenieść ruchy połączeń w okresie lato – zima. Ponad to, posiada właściwości paroprzepuszczalne, dzięki czemu możliwa jest dyfuzja pary wodnej.
- środkowej, o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła oraz oporu dyfuzyjnego. Jej funkcjonalność polega na jak najlepszej izolacji cieplnej i akustycznej połączenia przy jednoczesnej możliwości swobodnego odprowadzania pary wodnej na zewnątrz.
- wewnętrznej, posiadającej właściwości paroszczelne, przez co uniemożliwia dyfuzję pary wodnej do wewnątrz pomieszczenia. Warstwa jest wykonana z materiału elastycznego o wysokiej odporności na rozdarcia.
 
Poniżej prezentujemy przykładowe schematy montażu warstwowgo.

Charakterystyka najczęściej stosowanych materiałów w montażu warstwowym:

* illmod 600, to impregnowana oraz skompresowana taśma poliuretanowa. Służy do uszczelnień spoin i połączeń okiennych, połączeń w konstrukcjach metalowych, drewnianych i kontenerach. 
        

Dane techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ10 ≤ 0,048 W/(m2 · ºK)

Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej

μ ≤ 100

Odporność termiczna

-30 ºC do + 90 ºC

Odporność na działanie silnego deszczu i wiatru

do 600 Pa

 
 * Folia okienna zewnętrzna jest używana do zabezpieczeniapołączeń okna z murem od strony zewnętrznej. Spełnia funkcję izolacyjną, odporną na warunki atmosferyczne takie jak: deszcz, wiatr czy promienie UV przy jednoczesnym zachowaniu wysokich właściwości paroprzepuszczalnych, pozwalających na dyfuzję pary wodnej. Montaż do ramy okna odbywa się za pomocą dwustronnego, samoprzylepnego pasa klejącego, natomiast do muru za pomocą specjalnego kleju, taśmy butylowej lub siatki podtynkowej. Produkt powinien być osłonięty przed działaniem promieniowania UV do 2 miesięcy.
           

Dane techniczne:

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza

Sd < 0,5 m

Odporność termiczna

-40 ºC do +80 ºC

Odporność na działanie silnego deszczu i wiatru

do 600 Pa

Temperatura aplikacji

+5 ºC do +45 ºC

Odporność na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV

ok. 2 miesiące


* Folia okienna duo wykonana jest z kopolimeru etylenowego w włókniną. Posiada pas samoprzylepny w miejscu mocowania z ramą okna oraz pas butylowy lub siatkę podtynkową w miejscu mocowania z murem. Folia duo jest tzw. folią inteligentną, która zmienia swoje właściwości w zależności od warunków atmosferycznych (wraz ze wzrostem wilgotności otoczenia spada współczynnik paroszczelności i odwrotnie). Folia duo, w przeciwieństwie do zwykłej folii okiennej sprawdzającej się jedynie w okresach zimowych, funkcjonuje cały rok.
                                        

Dane techniczne: 

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza

0,21 < Sd ≤ 15 m

zależy od średniej

 wilgotności powietrza

Odporność termiczna

-40 ºC do +100 ºC

Temperatura aplikacji

+5 ºC do +45 ºC

Odporność na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV

ok. 2 miesiące

 

* Folie EPDM są produkowane na bazie EPDM. Można je stosować zarówno w warstwie zewnętrznej (folia o niższej oporności dyfuzyjnej) jak i wewnętrznej (folia o wyższej oporności dyfuzyjnej – posiadająca domieszki butylu). Folie ze względu na swój ciężar i rozpiętość są mocowane za pomocą klejów lub specjalnych klipsów wciskanych w profile.

Dane techniczne: 

Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej

32 000 dla folii zewnętrznej

 5 000 dla folii zewnętrznej wysokoparoprzepuszczalnej

 300 000 dla folii wewnętrznej

Odporność termiczna

-30 ºC do +150 ºC

Temperatura aplikacji

+5 ºC do +35 ºC

 
* Taśma illmod trio to innowacyjne rozwiązanie spełniające funkcję wszystkich trzech elementów montażu warstwowego przy jednoczesnym uproszczeniu samego procesu instalowania okien.

System illbruck i3 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na trwałą i skuteczną  technologię uszczelniania okien w miejscu połączenia z murem. System jest jedyną  alternatywą dla stosowanych na masową skalę metod uszczelniania opartych wyłącznie na  pianie poliuretanowej, która po upływie kilku lat od montażu przestaje spełniać stawiane jej  oczekiwania. 
Podstawową zasadą systemu i3 jest jego paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej i paroszczelność od strony wewnętrznej. Illbruck i3 zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie szczelności RAL szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. System uszczelniania i3 został poddany próbom i sprawdzony w ekstremalnych warunkach przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim. System i3 został opracowany przez firmę Tremco illbruck zgodnie z niemieckimi normami i wytycznymi montażu okien.

System uszczelnień i3 pozwala na osiągnięcie idealnych rezultatów w najróżniejszych warunkach i dla różnych zastosowań. Osiem komponentów płaszczyzny wewnętrznej i zewnętrznej składających się na całość można ze sobą dowolnie łączyć w różne kombinacje, w zależności od warunków zabudowania. Niezależnie od materiału ościeżnicy, samemu można zadecydować, które produkty systemu illbruck i3 zostaną zastosowane. Wynik zawsze będzie odpowiadał nowoczesnym rozwiązaniom techniki uszczelnień.

System składa się z dwóch rodzajów taśm:

            - illmod trio (stosowana do izolowania połączeń bocznych i głównych),

            - illmod trio FBA (stosowana do izolowania połączeń profili podparapetowych).

Taśma wykonana jest z poliuretanowego piankowego tworzywa. Od wewnętrznej strony jest impregnowana tworzywem sztucznym (żywicą syntetyczną) co pozwala na zwiększenie oporu dyfuzyjnego.
 

Dane techniczne:

Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej

μ ≤ 100

Odporność termiczna

-30 ºC do +80 ºC

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ10 ≤ 0,048 W/(m2 · ºK)

Wartość U dla okna o szerokości 60 mm

0,8 W/(m2 · ºK)

Wartość U dla okna o szerokości 70 mm

0,7 W/ (m2 · ºK)

Odporność na działanie intensywnego deszczu

600 Pa

 

Poliuretanowa pianka montażowa to jednokomponentowa niskoprężna poliuretanowa pianka pistoletowa do montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych a także do wypełniania i uszczelniania fug. Pianka znajduje również zastosowanie przy wyciszaniu, izolowaniu i wyklejaniu. 

* Folia okienna wewnętrzna o wysokiej oporności na dyfuzję jest stosowana do zabezpieczania wewnętrznych połączeń okienno – murowych. Wykonana jest z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną, co daje wysoką odporność na rozdarcie. Montaż do ramy okna wykonywany jest za pomocą samoprzylepnego pasa klejącego, natomiast w miejscu łączenia z murem stosuje się specjalny klej, taśmę butylową lub siatkę podtynkową. Produkt powinien być osłonięty przed działaniem promieniowania UV do 2 miesięcy.
    

 Dane techniczne:

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza

Sd > 15 m

Odporność termiczna

-40 ºC do +80 ºC

Temperatura aplikacji

+5 ºC do +45 ºC

Odporność na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV

ok. 2 miesiące

 

Taśma butyl vlies i butyl vlies duo, wykonana jest na bazie kauczuku butylowego z jednostronnym dodatkiem sprasowanej włókniny z tworzywa sztucznego. Idealnie nadają się do izolowania od wewnątrz połączeń okienno – murowych a także segmentów wykonanych z konstrukcji metalowych.

Taśma butyl vlies – stosowana jest do uszczelniania konstrukcji budowlanych oraz miejsc, które w przyszłości będą przykryte tynkiem.

Taśma butyl vlies duo – posiada pas klejący, który ułatwia montaż folii na ramie okna.

                                           

Dane techniczne:

Odporność termiczna

μ ok. 960 000

Odporność termiczna

-40 ºC do +80 ºC

Temperatura aplikacji

+5 ºC do +45 ºC

 

Perennator FA 101 – to jednoskładnikowy, neutralny silikon szklarski i do połączeń okiennych. Wykorzystywany do uszczelniania połączeń wewnętrznych wraz ze sznurem polietylenowym PE. Materiał cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości powierzchni porowatych oraz gładkich np. wykonanych z aluminium, poliakrylu, lakierowanego drewna, szkła oraz powierzchni glazurowanych. Do procesu utwardzenia potrzebuje wilgoci z otoczenia.

                                     

Dane techniczne:                                                                                                          

System utwardzania

neutralny, alkoksy

Prędkość utwardzania

po 1 dniu 2 mm, po 3 dniach 3 mm

Odporność termiczna

-40 ºC do +150 ºC

Temperatura aplikacji

+5 ºC do +40 ºC

Dopuszczalne odkształcenie całkowite

25%


Montaż w warstwie ocieplenia
Czy system EIFS (MOWO) jest zgodny z kulturą budowlaną? Wielu architektów słusznie krytykuje zjawisko wnęki okiennej, które od dawna występuje w wielowarstwowych, mocno izolowanych ścianach zewnętrznych. Można go jednak uniknąć, jeżeli okno będzie umieszczone w płaszczyźnie systemu izolacyjnego, przed litą ścianą. 

System montażu okna wystającego, opracowany przez illbruck, jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem, wyróżnionym w roku 2012 nagrodą za nowatorstwo econStar. Jest to jedyny klejowy system, jaki przeszedł surowe testy prowadzone przez ift Rosenheim. 
W systemie tym stosuje się dwa trójkątne profile. Rama montażowa PR007, wykonana z materiałów z recyklingu, mocowana jest wokół okna. Eliminuje to konieczność stosowania ogólnie kłopotliwego systemu kotew we wrażliwych ścianach z izolacją cieplną.

 Nośność ramy (200 kg/m) jest całkowicie wystarczająca nawet w wypadku okien z szybami potrójnymi i nie wymaga użycia kotew. Uzupełnieniem systemu jest trójkrawędziowy klin izolacyjny PR008. Do szybkiego i niezawodnego uszczelnienia okna należy użyć uniwersalnej taśmy uszczelniającej TP652 illmod triplex+. Rozwiązanie to można stosować nie tylko w wypadku zewnętrznych dociepleń EIFS. System montażu okien wystających nawet w murze licowym gwarantuje wykonanie profesjonalnego uszczelnienia, zgodnego z poniższym modelem 3-poziomowym.

System montażu Mowo nie wymaga dokładnego planowania harmonogramu wszystkich prac na budowie. Planowany montaż stolarki okiennej można wykonać od razu bez konieczności czekania na docieplenie budynku, oraz użycie wielu elementów montażowych jak np. konsole, kotwy boczne, łączniki potrzebne do ich montażu, pianki PU, podkłady gruntujące, wewnętrzne i zewnętrzne folie izolacyjne, taśmy rozprężne czy kleje do mocowania folii.

System Mowo składa się jedynie z 5 elementów, których montaż nie wymaga wielu przygotowań. Poniżej przedstawiamy specyfikację poszczególnych produktów systemu Mowo potrzebnych do montażu okna w strefie ocieplenia.
Wykonywanie montażu okien w systemie MOWO nie będzie wydawało się skomplikowane o ile ekipa montażowa opracuje właściwe dla siebie procedury postępowania i zachowa odpowiednią kolejność wykonywania czynności.  

Poniżej przedstawiamy kilkanaście głównych kroków:

1) Należy wygładzić płaszczyzny montażowe na ścianach budynku.
2) Oczyścić płaszczyzny montażowe z zabrudzeń i kurzu.
3) Zagruntować płaszczyzny montażowe na ścianach konstrukcyjnych Primerem AT 140.
4) Zmierzyć otwory ościeży i oznakować poszczególne płaszczyzny montażowe.
5) Odmierzyć odpowiednie dla wymiarów ościeży odcinki profili instalacyjnych PR 007 lub PR 009.
6) Przyciąć profile instalacyjne, (tarcza do drewna), do pożądanych długości i oznakować poszczególne odcinki, aby ułatwić ich instalację w wyznaczonych wcześniej miejscach na ścianie budynku.
7) Nawiercić w profilach instalacyjnych otwory pod łączniki mechaniczne (wkręty).
8) Rozwiercić powierzchniowo otwory na wkręty tak jak przy stosowaniu konfirmatów.
9) Oczyścić z kurzu i pozostałości po odwiertach wszystkie płaszczyzny profili instalacyjnych.
10) Zagruntować Primerem AT 140 przy użyciu pędzla płaszczyzny montażowe profili instalacyjnych w miejscach nakładania kleju SP 340.
11) Przy użyciu akumulatorowego pistoletu do klejów dużej lepkości nanieść na zagruntowaną powierzchnię profilu instalacyjnego dwa równoległe pasy kleju.
12) Docisnąć właściwy odcinek profilu instalacyjnego do odpowiadającego mu zagruntowanego odcinka płaszczyzny montażu na ścianie budynku. Proponujemy następującą kolejność: Element poziomy dolny, elementy pionowe, element poziomy górny.
13) Dociśnięty do ściany odcinek wypoziomować i zamocować czasowo przy użyciu ścisku stolarskiego.
14) Dociśnięty i wypoziomowany odcinek profilu instalacyjnego połączyć trwale ze ścianą konstrukcyjną przy użyciu wkrętów odpowiednich do materiału ściany.

System „MOWO” wymaga szacunku dla technologii. To, że jest stosunkowo łatwy w porównaniu do systemu JB-D nie oznacza wcale, że z jego elementów składowych będących często pochodną skomplikowanych procesów chemiczno-fizycznych można korzystać w sposób dowolny. Należy pamiętać  przede wszystkim o poszanowaniu dla warunków opisanych w kartach technicznych produktów. Czas wiązania kleju SP 340, temperatura aplikacji Primera AT 140 z pewnością będą miały wpływ na jakość i czas wykonania montażu. 

Kompleksowy system MOWO wymyślili profesjonaliści od uszczelnień z myślą o profesjonalistach w dziedzinie montażu i inwestorach, którzy mają świadomość, że pozorne oszczędności na etapie budowy przekładają się zazwyczaj na późniejsze usterki oraz wyższe koszty eksploatacji.Opcje Podstawowtch Usług Montażowych w firmie Oknosystem.pl 

Opcja pierwsza

Usługa montażu w stanie surowym budynku
a.   Dowóz stolarki do Zamawiającego w granicach miasta Krakowa.
b.   Rozładunek nowej stolarki i przeniesienie do miejsca montażu.
c.   Wykonanie otworów w ramie, w przypadku montażu na stalowych dyblach montażowych.
d.   Prawidłowe ustawienie stolarki w przygotowanych do montażu otworach 
     (w poziomie i pionie ram okiennych).
e.   Montaż nowej stolarki za pomocą klinów drewnianych, kotew systemowych wraz ze śrubami 
     montażowymi, lub stalowymi dyblami montażowymi.*
f.   Uzupełnienie szczelin do 4 cm. pomiędzy stolarką a murem specjalną pianą montażową 
     poliuretanową.
g.  Ogólne sprzątanie po montażowe.


Opcja druga

Usługa montażu i demontażu, bez obróbki tynkarskiej okien szwedzkich i skrzyniowych 
w budynku
a.   Dowóz stolarki do Zamawiającego w granicach miasta Krakowa.
b.   Rozładunek nowej stolarkii przeniesienie do miejsca montażu.
c.   Zabezpieczenie folią ochronną podłogi w pomieszczeniach w okolicy montowanej stolarki.
d.   Demontaż starej stolarki, bez odzysku.
e.   Oczyszczenie otworów.
f.    Wykonanie otworów w ramie, w przypadku montażu na stalowych dyblach montażowych.
g.   Prawidłowe ustawienie stolarki w przygotowanych do montażu otworach 
      (w poziomie i pionie ram okiennych).
h.   Montaż nowej stolarki za pomocą klinów drewnianych, kotew systemowych wraz ze śrubami 
      montażowymi, lub stalowymi dyblami montażowymi.*
i.    Uzupełnienie szczelin do 4 cm. pomiędzy stolarką a murem specjalną pianą montażową 
      poliuretanową.
j.    Sprawdzenie funkcjonowania i regulacja stolarki.
k.    Ogólne sprzątanie po montażowe.


Opcja trzecia

Usługa kompleksowego montażu okien szwedzkich w budynku
a.   Dowóz stolarki do Zamawiającego w granicach miasta Krakowa.
b.   Rozładunek nowej stolarki i przeniesienie do miejsca montażu.
c.   Zabezpieczenie folią ochronną podłogi w pomieszczeniach w okolicy montowanej stolarki.
d.   Demontaż starej stolarki, bez odzysku.
e.   Oczyszczenie otworów.
f.    Wykonanie otworów w ramie, w przypadku montażu na stalowych dyblach montażowych.
g.   Prawidłowe ustawienie stolarki w przygotowanych do montażu otworach 
     (w poziomie i pionie ram okiennych).
h.   Montaż nowej stolarki za pomocą klinów drewnianych, kotew systemowych wraz ze śrubami 
      montażowymi, lub stalowymi dyblami montażowymi.*
i.    Uzupełnienie szczelin do 4 cm. pomiędzy stolarką a murem specjalną pianą montażową  
      poliuretanową, oraz silikonem uniwersalnym.
j.    Uzupełnienie ubytków szpalet do 6 cm. powstałych na wskutek demontażu starych okien, 
      na zewnątrz, i wewnątrz pomieszczenia (gotowymi zaprawami tynkarskimi).
k.   Oczyszczenie stolarki z pianki i zaprawy.
l.    Zdjęcie folii ochronnych z profili oraz oczyszczenie szyb z nieczystości.
ł.    Sprawdzenie funkcjonowania i regulacja stolarki.
m.  Ogólne sprzątanie po montażowe.

 

Opcja czwarta

Usługa kompleksowego montażu okien skrzyniowych w budynku
a.   Dowóz stolarki do Zamawiającego w granicach miasta Krakowa.
b.   Rozładunek nowej stolarki i przeniesienie do miejsca montażu.
c.   Zabezpieczenie folią ochronną podłogi w pomieszczeniach w okolicy montowanej stolarki.
d.   Demontaż starej stolarki, bez odzysku.
e.   Oczyszczenie otworów.
f.    Wykonanie otworów w ramie, w przypadku montażu na stalowych dyblach montażowych.
g.   Prawidłowe ustawienie stolarki w przygotowanych do montażu otworach 
      (w poziomie i pionie ram okiennych).
h.   Montaż nowej stolarki za pomocą klinów drewnianych, kotew systemowych wraz ze 
      śrubami montażowymi, lub stalowymi dyblami montażowymi.*
i.    Uzupełnienie szczelin do 4 cm. pomiędzy stolarką a murem specjalną pianą montażową  
      poliuretanową, oraz  silikonem uniwersalnym.
j.    Uzupełnienie ubytków szpalet do 12 cm. gotowymi zaprawami tynkarskimi powstałych na wskutek 
      demontażu starych okien, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia lub płytami kartonowo 
      gipsowymi, tak by oprawić ramę stolarki. 
k.   Oczyszczenie stolarki z piany i zaprawy.
l.    Zdjęcie folii ochronnych z profili oraz oczyszczenie szyb z nieczystości.
ł.    Sprawdzenie funkcjonowania i regulacja stolarki.
m.   Ogólne sprzątanie po montażowe.

 

* Sposób montażu stolarki za pomocą kotew montażowych lub dybli przewiercanych przez ościeżnicę jak również elementów 
   dodatkowych takich jak parapety, nawiewniki, roletki itp. pozostaje jedynie w gestii montażystów.
 

Informacje dodatkowe:

• Do wyżej opisanych 4 opcji montażu stolarki otworowej, istnieje możliwość zastosowania tzw. „ciepłego montażu”, czyli trwałego i skutecznego uszczelnienia tych miejsc, w których osadzane są okna. Stosuje się w tym celu nie tylko tradycyjną piankę montażową, ale również dodatkowe materiały termoizolacyjne, takie jak: folie, taśmy uszczelniające czy taśmy paroszczelne. Do prawidłowego przeprowadzenia tzw. „ciepłego montażu” niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie przez Zamawiającego gładkiej powierzchni w miejscu montażu okien. W przypadku nie zastosowania się Zamawiającego do powyższych zaleceń montaż nie odbędzie się, a wszelkie tego konsekwencje (w tym również finansowe) ponosi Zamawiający. Efekt zastosowania tzw. „ciepłego montażu” to: znaczące obniżenie kosztów zużycia energii (eliminowanie niekontrolowanej ucieczki ciepła), ograniczenie zwilgocenia połączeń i możliwości powstawania zgrzybienia oraz poprawa mikroklimatu pomieszczenia (znaczące ograniczenie występowania zjawisk liniowych mostków termicznych wokół okna, co przekłada się na niwelowanie ogromnych różnic temperatur w strefi e przyokiennej i wewnątrz pomieszczenia). Tak rozumiany montaż jest opcją dodatkową (niestandardową – stosowaną jedynie na życzenie klienta), która wymaga indywidualnej kalkulacji.

• Podczas wykonywania usługi montażowej może nastąpić uszkodzenie elementów wykończenia takich jak: płytek ceramicznych, terakoty, tapet, paneli, listew, progów, itp., za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
• W przypadku odpadnięcia muru, elewacji zewnętrznej lub wewnętrznej o większej powierzchni niż jest to zawarte w Opcjach Usług Montażowych, w takim przypadku uzupełnienie powstałych ubytków nie wchodzi w zakres usługi montażu i wymaga dopłaty.
• W trakcie dokonywania pomiaru nie jest możliwe określenie sposobu pierwotnie osadzonych parapetów. Parapety które można łatwo zdemontować są traktowane jako podstawowa usługa montażu i nie wymaga dopłaty, natomiast usługa demontażu parapetów zbrojonych, na trwale połączonych z murem jest traktowana jako usługa dodatkowa która wymaga dopłaty.
• Firma Oknosystem.pl  może wykonać prace dodatkowe po zawarciu odrębnej Umowy na wykonanie usługi, według indywidualnej wyceny.
• W Opcjach Montażowych 2, 3, 4 mogą wystąpić różnice pomiędzy stanem przedmontażowym, a stanem pomontażowym, przejawiające się tym, że stolarka może być od strony zewnętrznej lub wewnętrznej zbytnio odsłonięta bądź schowana w ścianie.
• W trakcie wykonywania usługi montażu może wystąpić konieczność zastosowania materiałów dodatkowych nieprzewidzianych w opcjach montażowych np. poszerzenie ramy itp.


 

Serwis okien i drzwi Kraków

Firma Oknosystem.pl  zajmuje się również usługami w zakresie serwisu okien i drzwi pochodzenia naszej produkcji oraz innych producentów.

 • Naprawa okien PCV Kraków
 • Naprawa okuć okiennych
 • Naprawa okuć drzwiowych
 • Wymina uszczelek w oknach
 • Wymiana zasuwnic okiennych
 • Wymiana elementów okuć w oknie
 • Naprawa zamków drzwiowych
 • Wymiana zasuwnic drzwiowych
 • Regulacja okien Kraków
 • Smarowanie okien i drzwi
 • Serwis okien PCV Kraków
 • Serwis okien drewnianych Kraków
 • Doposażenie okuć okiennych
 • Wymiana szyby w oknie
 • Konserwacja okien Kraków
 • Poprawa montażu źle zamontowanych okien i drzwi