Słownik terminów branżowych


Próg
Dolny poziomy element ościeżnicy.

Przenikanie ciepła
Określone jest przez współczynnik przenikania ciepła U, który zdefiniowany jest jako ilość ciepła, jaka przenika przez 1 m2 przegrody w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach równej 1 stopień C (1 K). Im większy współczynnik przenikania ciepła, tym „zimniejsza” przegroda.

Przepuszczalność światła
Określana przez współczynnik Lt [%]. Jest to procent światła widzialnego, pochodzącego z promieniowania słonecznego przenikającego przez szkło.

Przewiązka
Poziomy element ościeżnicy, umieszczony między progiem a nadprożem.

Ramka dystansowa
Element wykonany z specjalnego tworzywa sztucznego lub metalu, oddzielający w szybie zespolonej tafle szklane na daną odległość. We wnętrzu ramki dystansowej znajduje się absorbent wilgoci osuszający przestrzeń pomiędzy taflami szkła w szybie zespolonej.

Silikon
Tworzywo krzemioorganiczne odznaczające się hydrofobowością, niepalnością, stałością własności w niskich i wysokich temperaturach oraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi.

Skrzydło
Ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowane w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym.

Słupek
Pionowy element ościeżnicy, umieszczony pomiędzy stojakami.

Słupek ruchomy
Element konstrukcyjny występujący w oknach wieloskrzydłowych. W przypadku podziału na dwa skrzydła po otwarciu okna nie występuje środkowy element pionowy dzielący ościeżnicę na dwie części (słupek stały). W takim przypadku występuje tylko jedna klamka umożliwiająca otwarcie pierwszego skrzydła, drugie natomiast otwierane jest za pomocą wewnętrznych dźwigni okucia obwiedniowego. Przy słupkach ruchomych nie ma możliwości zastosowania wielostopniowego uchyłu.

Szkło float
Szkło charakteryzujące się płasko-równoległą powierzchnią, uzyskiwane w nowoczesnym procesie float. Stanowi ono materiał wyjściowy do dalszej obróbki szkła (zespalanie, laminowanie, hartowanie...).

Szkło hartowane
Szkło nagrzane do temperatury około 670-690°C, a następnie gwałtownie schłodzone w celu wywołania trwałego gradientu naprężeń, dającego wzrost wytrzymałości mechanicznej i odporności termicznej szkła. Cechy szkła hartowanego: wytrzymałość na zginanie około 5 razy wyższa od szkła zwykłego (o wiele trudniej rozbić je ciałem miękkim), wytrzymałość na zmiany temperatury w zakresie do 200°C, przy rozbiciu pęka na małe tępokrawędziste kawałki, minimalizując ryzyko zranienia.

Szkło laminowane
Wyrób składający się z jednej tafli szkła sklejonej na całej powierzchni z jedną lub kilkoma taflami szkła przy użyciu jednej lub kilku warstw folii.

Szpros naklejany
Elementy drewniane naklejane na szybę imitujące podział danego skrzydła na kilka pól. Pomiędzy elementami naklejonymi od wewnętrznej i od zewnętrznej strony szyby, w jej wnętrzu, nie znajduje się aluminiowa ramka, tak jak w przypadku szprosu wiedeńskiego.

Szpros wiedeński
Elementy drewniane naklejane na szybę imitujące podział danego skrzydła na kilka pól. Pomiędzy elementami naklejonymi od wewnętrznej i od zewnętrznej strony szyby, a jej wnętrzem, znajduje się aluminiowa ramka jeszcze bardziej imitująca podział całego skrzydła.

Uszczelka przylgowa
Uszczelka montowana w rowku ramiaka skrzydła od strony wewnętrznej pomieszczenia.

Uszczelka wrębowa
Uszczelka montowana w wewnętrznej części ramiaka skrzydła.

Wrąb przyszybowy
Miejsce osadzenia pakietu szklarskiego w stolarce drewnianej.

Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody w odniesieniu do powierzchni i różnicy temperatur. W technice instalacyjnej używany jest przede wszystkim do określania strat ciepła przez przegrody budowlane (ściany, stropy, także okna, drzwi) - informuje o izolacyjności cieplnej przegród. Mówi o tym, jaki strumień ciepła przenika przez przegrodę o powierzchni 1m2 przy różnicy temperatur wynoszącej 1 K. Wymiar współczynnika to [W/m2/K], oznaczany jest jako U lub k. Im niższa jest wartość tego współczynnika, tym mniejsze straty ciepła, a więc - tym lepsza izolacyjność cieplna przegród.