Kondensacja pary wodnej

Pytanie do eksperta:

Po wymianie okien zaczęła się skraplać woda na wewnętrznych częściach szyb. Zjawisko to ujawniło się w szczególności w kuchni i łazience podczas mroźnych poranków. Proszę o opinie...

Odpowiedź eksperta Oknosystem:

W określonych warunkach przy szkle izolacyjnym może wystąpić kondensat na powierzchniach zewnętrznych od strony pomieszczenia lub od strony zewnętrznej. Od strony pomieszczenia pojawienie się kondensatu jest uwarunkowane przez wartość U (Patrz słownik trudnych terminów - Współczynnik przenikania ciepła), wilgotność, cyrkulację powietrza oraz temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną. Warto dodać, że podstawową sprawą przy tego rodzaju problemach jest dobre i częste wietrzenie pomieszczeń lub zastosowanie nawiewników (patrz w ofercie nawiewniki). Dotyczy to szczególnie pomieszczeń, gdzie z oczywistych przyczyn pary wodnej jest najwięcej, a więc: kuchni, łazienek i sypialni. Problem ten pojawia się szczególnie tam, gdzie wymieniono stare nieszczelne okna na nowe, dużo szczelniejsze od poprzednich. Przy szczególnie dobrej izolacyjności termicznej zestawu, dużej wilgotności powietrza i wyższej temperaturze powietrza w stosunku do szkła możliwe jest wytrącanie się kondensatu na powierzchni szyby na zewnątrz pomieszczenia. Efekt ten występuje szczególnie w zimowe poranki i dotyczy szyb o bardzo dobrym współczynniku U. Generalnie można stwierdzić, że zjawisko to świadczy o wysokiej jakości szyb zespolonych. Innym elementem zapobiegającym pojawianiu się mostków termicznych w szybach jest zastosowanie ciepłej ramki SWISSPACER wykonanej z włókna szklanego (Patrz oferta okien PCV - Top Elegant XXL).

Powrót do najczęściej zadawanych pytań